Hjo Tidning
1885-1904 finns nu att söka på

Svenska Dagstidningar

Skriv ett lämpligt sökord och sök

Jag skrev Borrbäck och fick flera intressanta saker där Farfar nämdes.

En annan rätt rolig sak var att Farfars sytvfars gångkläder såldes på en auktion.